ارزشهای سازمانی و خط مشی

ارزشهای سازمانی

 • به رسمیت شناختن و درنظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد
 • رعایت ادب و نزاکت همراه با خوشرویی
 •  رعایت نظم و مقررات
 • داشتن رفتار منصفانه
 • رازداری و شفافیت در گفتار و کردار و داشتن حسن نیت در قبال کلیه ذینفعان
 •  جلب مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و انجام امور
 • جلب اعتماد دیگران با پایبندی به توافقات و قول های داده شده
 • پرهیز از ریاکاری و شایعه پراکنی
 •  در نظر داشتن منافع دیگران در تصمیم گیریها و همکاری های مشترک
 • پاسخگو بودن در قبال تصمیم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی
 • اخذ تصمیمات صحیح، منطقی و به موقع
 • وفاداری و تعلق خاطر به سازمان و ترجیح دادن منافع سازمان به منافع شخصی
 •  ارتقای توانمندی های شخصی و بکارگیری دانش و مهارت کسب شده در انجام وظایف فردی و گروهی
 •  ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و ارایه ایده ها
 • خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای پویایی و  بهبود عملکرد سازمان
 •  عارضه یابی و به چالش کشیدن وضع موجود
 •  حمایت و همکاری در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
 •  انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های نو

خط مشی

به منظور حصول اطمینان از تحقق ماموریت و چشم انداز گروه مهندسی گیتا،  خط مشی سازمان به شرح زیر اعلام می گردد:
بر آورده ساختن کلیه الزامات سازمانی و قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با فعالیت ها، محصولات و خدمات؛

بهبود مستمردر فرایندها و فعالیت ها ، حفظ منافع ذینفعان و افزایش سطح رضایت آن ها از طریق به کارگیری کلیه قابلیت ها و شایستگی های سازمان و تعامل سازنده با رقبا؛

بر این باوریم که بقای ما در گرو جلب اعتماد و حفظ روابط بلند مدت و عمیق با مشتریانمان است؛ پس در فضایی آراسته و فاخر و آکنده از احترام، عدالت و انصاف، نیازها و انتظارات حال و آینده آن ها را درک و برآورده می سازیم و در این مسیر خود را متعهد می دانیم برای عرضه خدمات و محصولات با کیفیت آخرین نتایج یادگیری از تجربیات ذینفعانمان و همچنین تازه ترین تحولات مرتبط با زمینه های فعالیت را در نظر بگیریم .

اعتقاد داریم کارکنانمان اصلی ترین سرمایه سازمان هستند و تحقق اهدافمان بدون مشارکت و همکاری آنها میسر نمی شود. به این منظور همواره خود را متعهد می دانیم که محیط کار پویا، مناسب و لذت بخشی را برایشان فراهم کنیم و با ایجاد فرصتهای برابر، نهادینه کردن رویکردهای ساخت یافته ، شفاف و قابل اعتمادشان، کرامت انسانی و شایستگی های کارکنانمان را ارج نهیم و با برقراری تعادل و ارتقای سطح زندگی شخصی و حرفه ای آنها، حقوق فردیشان را به رسمیت شناسیم. همچنین با استقرار بسترهای لازم برای گردش و به اشتراک گذاری دانش، اطلاعات و فرصتهای یادگیری، از ایده ها و خلاقیت های کارکنانمان در تعیین و اجرای برنامه های سازمان استفاده کنیم.

ما منافع و حقوق نسل های حال و آینده را در کلیه فعالیتهایمان در نظر می گیریم و ضمن احترام به آن خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با کسب و کارمان می دانیم و با برقراری روابط مبتنی بر اعتماد با نهادهای قانونی و اجتماعی، آنها را از فعالیت ها برنامه ها و عملکردمان آگاه می سازیم و بسترهای لازم به منظور تعمیق این روابط و بهره مندی از ایده ها و نوآوری هایشان را فراهم می نماییم و متقابلا از نتایج فعالیت های یادگیری خود برای بهبود جامعه ارتقای خوشنامی و توسعه پایدار گروه مهندسی گیتا استفاده می کنیم.

به امید آنکه گروه مهندسی گیتا بتواند با استقرار و نگهداری استانداردهای روز مدیریتی و حرکت در مسیر تعالی سهم بسزایی در اعتلای صنعت ساختمان کشور داشته باشد.