چشم انداز و ماموریت

 

 

چشم انداز

برآنیم تا کلیه ساختمان های شهر، استان و کشورمان منطبق بر اصول معماری سبز و حداقل مصرف انرژی ساخته شوند. هدف ما تبدیل شدن به یکی از ۱۰ شرکت برتر فنی و مهندسی ایران در زمینه معماری سبز و مهندسی انرژی ظرف ۱۰ سال آینده است.
به همین منظور گروه مهندسی گیتا در کلیه پروژه های مشاوره، طراحی مهندسی و اجرا و نیز بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی، پیشرو در اجرای استانداردها خواهد بود.

ماموریت

ماموریت ما تلاش در جهت بهبود آسایش در محل زندگی و فعالیت مشتریان و پیاده سازی معماری سبز و دوست دار محیط زیست با رویکرد کاهش هزینه های انرژی  در ساختمان ها و آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه است؛ لذا برای همه برنامه ها و فعالیت هایمان به روزترین دانش، امکانات و تجهیزات و مجرب ترین نیروها را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم خدماتی با بالاترین استاندارد های مهندسی به مشتریانمان عرضه نمائیم.

شعار ما تعهد و تخصص در ارائه خدمت است.